Program

Allt program hålls i kyrkan om inte annat anges

Fredag 

Kl 15 Liturgisk verkstad i kyrkan med Jon och Stefan

Kl 17 Vesper

KL 17.30 Middag i Mikaelsgården

kl 18.30 Fördjupningsdagarna inleds i kyrkan

Välkommen

Vem var Valdemar Nyman, Katarina Gäddnäs

Nattvardsdukningens innebörd, Kent Danielsson

Paus

Mikaela Nyman läser sina dikter, musik av Fredrik Erlandsson

Completorium 

Kvällsté i Mikaelsgården ca kl 21

Lördag   

Kl 8.30 Laudes i kyrkan

Kl 9 Morgonté i Mikaelsgården

Kl 10 Gästfri kyrka Björn Vikström

Kaffe i kyrkan

Kl 11.15 Kyrie, Håkan Sandvik, Johanna Evenson

Kl 12 Middagsbön 

Kl 12.30 Lunch i Mikaelsgården

Kl 13.30 Samtal om levd liturgi Erik Jeor, Björn Vikström, Håkan Sandvik, Alexandra Äng och Katarina Gäddnäs

Kl 14.30 Kaffe i Mikaelsgården

Kl 15 Livsvandring på Prästgårdsnäset

Katarina Gäddnäs, Mikaela Nyman, Cecilia Wickström

Kl 17 Middag i Mikaelsgården

Kl 19 Vesper i kyrkan

Kl 19.30 Konsert Erik Jeor

Completorium

Kvällsté

   

Söndag   

Kl 8:45 Morgonté i Mikaelsgården

Kl 10 Festmässa, Jon Lindeman, Kent Danielsson, Johanna Evenson, Cecilia Wickström mfl

Lunch i Mikaelsgården efter mässan