Program

Allt program hålls i kyrkan om inte annat anges, programmet är preliminärt. Dagarna inleds med Liturgisk verkstad kl 15.30. För tidigt anlända ordnas skrivworkshop på förmiddagen.

Fredag 

Kl 10 Skrivworkshop, Katarina Gäddnäs (meddelande skilt om deltagande i anmälan!)

Kl 12 Lunch på egen hand, för den som vill ordnas möjlighet till gemensam lunch på närliggande lunchställe

Kl 14 Oblatbakning inför söndagens mässa

Dagarna inleds

Kl 15.30 Liturgisk verkstad – Kroppsspråk inför Guds ansikte, Laura Hellsten

Kl 17 Vesper

KL 17.30 Middag i Mikaelsgården

kl 18.30 Vem var Valdemar Nyman?, Katarina Gäddnäs

Musikprogram, Johanna Evenson med vänner

Completorium 

Kl 21.15 Kvällsté i Mikaelsgården

Lördag   

Kl 8.30 Laudes i kyrkan

Kl 9 Morgonté i Mikaelsgården

Kl 10 Den regelbundna tidebönen i kyrkans liv och i den personliga erfarenheten, Kristoffer och Charlotte Lignell

Kl 11 Kaffe i kyrkan

Kl 11.15 Emilia Fogelklou, teolog och mystiker, Cecilia Nahnfeldt

Kl 12.15 Middagsbön 

Kl 12.45 Lunch i Mikaelsgården

Kl 13.45 I spänningsfältet mellan liturgi och mystik – den strukturerade bönen och den personliga andligheten, samtal i Mikaelsgården med Charlotte och Kristoffer Lignell, Cecilia Nahnfeldt, Alexandra Äng, Jon Lindeman och Katarina Gäddnäs.

Kl 14.45 Kaffe i Mikaelsgården

Kl 15.15 Livsvandring på Prästgårdsnäset

Vesper vid Valdemar Nymans altare (under vandringen)

Kl 18.30 Pubkväll på Gastropub Stallhagen Fredrik Erlandsson, mfl.

Fri samvaro i Finströms Prästgård, Completorium

Söndag   

Kl 8:45 Morgonté i Mikaelsgården

Kl 10 Festmässa

Lunch i Mikaelsgården efter mässan