Valdemar Nyman

När Valdemar Nyman (1904-1998) kom till Finströms församling på Åland på 1930-talet, fick församlingsbor och andra vänja sig vid hans svindlande dans i tanke, teologi, liv och litteratur. En svindeldans som öppnade många dörrar mellan kyrkoliv och kultur på Åland och i Svenskfinland. I Finström verkade han som kyrkoherde i nästan 35 år.

Hans kulturgärning innefattar ett tjugotal böcker och tusentals predikningar, artiklar, essäer, konstrecensioner och folkbildande föredrag. Tankarna svingar sig i kosmiska språng, inspirerade av tusentals år av myter, andlighet och filosofi.