Om fördjupningsdagarna

Liv, Lek & Liturgi – Fördjupningsdagar i Valdemar Nymans Landskap 18-20.8 2023

Till minne av landsprosten Valdemar Nyman, verksam som kyrkoherde i Finström i nästan 35 år, ordnas fördjupningsdagar vid S:t Mikaels kyrka i Pålsböle, Finström.


Medverkande: 

Erik Jeor, musiker och konstnär, se www.erikjeor.com

Håkan Sandvik, präst

Kent Danielsson, prost och författare

Mikaela Nyman, författare

Björn Vikström, professor i systematisk teologi, biskop emeritus

Katarina Gäddnäs, präst och författare

Alexandra Äng, präst och doktorand i praktisk teologi

mfl.

Samtal, föredrag, livsvandring, tideböner och konserter

Start fredag kl 18.30 (program från kl 15 för tidigt anlända) och avslutas söndag med mässa och lunch.

Se programmet här

Fördjupningsdagarna är ett samarbete mellan Norra Ålands församling, Jomala församling, Mariehamns församling, Ålands prosteriförening, Valdemar Nyman-sällskapet och föreningen Sanct Olof rf.

Anmälan är nu stängd, men det går ändå bra att komma med på dagarna.

Vid maten ges företräde åt de som anmält sig men även övriga får äta så långt maten räcker. Måltiderna kostar 15 euro/varmt mål och 5 euro/kvälls-och morgonté. Deltagaravgiften för programmet är 10 euro. Priset för hela helgen är 70 euro (mat+program).

För deltagande i enstaka programpunkt uppbärs ingen avgift